ADVIES

Regelmatig wordt aan ons kantoor gevraagd om advies te geven. Dit kan ook zijn een verzoek voor een zogenaamde second opinion. Al dan niet na overleg met de eerste advocaat en/of notaris probeert het kantoor objectief te oordelen over de gegeven adviezen en verrichte werkzaamheden in het dossier dat wordt voorgelegd.